een bijdrage van de hand van D. A. Jonkers, waarin een samenvatting wordt gegeven van de gegevens over deze vogelsoort in de literatuur, over het voorkomen in het Gooi en in Nederland. De publikatie omvat ruim 20 pagina’s en behelst o.m. de volgende hoofdstukken: De populatie van 1901 – 1950 De populatie van 1950 – 1973 Populatie-beinvloendende faktoren Beheer; voedsel; jacht; balts Waardering van de Gooise populatie Samenvatting en konklusies