Zoals u zult hebben gemerkt, is het dit jaar enkele malen gebeurd dat de Korhaan niet opttijd is verschenen. Nadat gebleken was dat het éénmaal per maand uitkomen van ons blad niet te verwezenlijken was, heeft het bestuur besloten dat de Korhaan eens in de twee maanden zou verschijnen, in de verwachting das, het tijdsverloop tussen twee opvolgende nummers dan ruim genoeg zou zijn om alles op tijd gereed te hebben.