Op 11 december j.l. is nog onverwacht heengegaan de heer J. Koster, sedert september 1972 penningmeester van onze vereniging. Hoewel zijn gezondheidstoestand de laatste jaren te wensen overliet, hadden wij toch allen de hoop dat het hem gegeven zou zijn nog lange tijd voor zijn gezin en ons verenigingsleven gespaard te blijven. Dit heeft helaas niet zo mogen zijn. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, die hem zo node missen. Mogen zij in deze moeilijke dagen gesterkt worden door de herinneringen aan het vele goede dat zij samen met hem hebben beleefd.