Nadat in april 1968, het eerste land van onze jongste IJsselmeerpolder was drooggevallen, werd door drie leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o., de heer J. van Dijk en beide schrijvers, een plan uitgewerkt tot het plaatsen van nestkasten voor Torenvalken in genoemde polder. De belangrijkste motivatie die wij hiervoor hadden was de Torenvalk in deze “kale en lege” polder aan broedgelegenheid te helpen. Bij de regelmatige bezoeken die wij aan de polder brachten, was het ons namelijk opgevallen dat er zich, met name tijdens de trektijd, vele Torenvalken langs de dijken ophielden. In onderstaande tabel hebben we de hoogste aantallen Torenvalken per maand vermeld. Geteld werd langs het dijkvak Muiderberg-Nijkerk (de Gooimeerdijk). De waarnemingen werden verricht door de leden van de commissie Zuidelijk Flevoland van de V.W.G. Het Gooi e.o..