De voorzitter is belast met: a. de leiding van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen; b. het vertegenwoordigen van de vereniging bij besprekingen en bijeenkomsten, tenzij het bestuur hiervoor andere regelingen treft; c. het zich voortdurend op de hoogte stellen van de gang van zaken in de vereniging en in de subgroepen, waarbij hij zoveel mogelijk activerend, stimulerend en coördinerend optreedt; Bij gebleken behoefte kan het bestuur een van zijn leden benoemen tot vice-voorzitter.