Na een niet al te lange pauze is hier dan het eerste nummer van 1974. Allereerst wil de redaktie alle leden een gelukkig en vogelrijk 1974 toewensen. Een kleine schaduw valt reeds over dit nieuwe jaar omdat door de vele verplichte snipperdagen de nieuwe omslag van dit blad niet op tijd gereed kon komen.