De heer B. Hartkamp, die onze vereniging in de moeilijke situatie te hulp kwam na het plotseling overlijden van onze toenmalige penningmeester, heeft op zijn beurt wegens zijn drukke werkzaamheden het penningmeesterschap moeten neerleggen. Het bestuur wil graag ook op deze plaats, zijn waardering uitspreken voor het vele werk, dat de heer Hartkamp voor het beheer van de financiën heeft verricht.