Bij het secretariaat ie nog een kleine hoeveelheid exemplaren beschikbaar van DE KORHOENDERS VAN HET GOOI (zie Korhaan van oktober 1973). De koeten bedragen bij afhalen ƒ, 1,-; bij toezending f. 1,90,