In de serie Wetenschappelijke mededelingen van de K.N.N.V, is onder nr. 96 de Handleiding voor het inventariseren van broedvogels verschenen. Deze handleiding, die is samengesteld door de Vogelwerkgroep Grote Rivieren bevat naast een beschrijving van de verschillende invertarisatiemethoden, aanwijzingen voor het samenstellen van een rapport e.d., een lijst van broedvogelsoorten in Nederland, waarin voor elke soort is vermeld: het broedbiotoop, de inventarisatietijd, de wijze van inventariseren en verdere van belang zijnde bijzonderheden.