De Pieper. Maandblad VWO Noordhollands Noorderkwartier, 12e jrg. nr. 10; Graslandinventarisatie op lange termijn – Recreatie bedreigt de Futenstand in het Wormer- en Jisperveld – Excursieverslagen Balgzand en Ameland – Veldwaarnemingen. Vanellus, orgaan van de Bond van Friese Vogelwachten; 26e jrg. nr. 10; Over oude jacht- en vangtechnieken (I) – Slachtoffers hoogspannings leidingen in de omgeving van St. Johannisga – Nijlganzen boven Friesland – Waarnemingen – Het milieu i.v.m. de Oosterscheldeproblematiek.