De abonnementsprijs voor het Vogeljaar, het tweemaandelijks tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming, uitgegeven door de Stichting “Het Vogeljaar” moet met ingang van het jaar 1974 worden verhoogd. Hoewel de administratie zo lang mogelijk een lage prijs heeft aangehouden, was nu toch het moment bereikt dat tengevolge van allerlei prijsstijgingen met verlies werd gewerkt, wat uiteraard niet Langer door mocht gaan.