Vanwaar zo snel opnieuw een vrij lijvig nummer zult u zich afvragen; welnu, velen onder u zullen het verschijnsel “jaarverslag” inmiddels wel kennen. U weet dan ook dat u, in het nummer van “De Korhaan” dat verschijnt voor de Algemene Ledenvergadering, de jaarverslagen van secretaris, penningmeester en de subgroepen voorgeschoteld krijgt.