Konden wij u in het voorgaande nummer met bonzend hart onze nieuwe penningmeesteresse aan u voorstellen, het hart heeft toch iets te veel gebonsd, want door alle opwinding hebben wij gewoon vergeten u te melden waarop u de kontributies kon overmaken. Welnu, met het schaamrood op de kaken gaan we proberen dit goed te maken en geven u hieronder het postgironummer waarop u uw bijdrage aan de vogelwerkgroep en eventueel uw abonnement op het Vogeljaar kunt voldoen.