Nu U de cursus achter de rug hebt, naar ik hoop verlangend om meer te leren kennen, heeft het bestuur mij verzocht, uw aandacht te vestigen op de ledenavonden, welke op de vierde donderdag van elke maand worden gehouden. Denkt u nu niet, dat is toch niets voor mij, want zo zijn vele leden begonnen, met het zich telkens iets meer verdiepen in de zo interessante vogelwereld.