In Nederland is vrijwel geen natuurgebied meer aan te wijzen dat niet op de een of andere manier gevaar loopt veranderd te worden in een stad, industrieterrein of snelweg. Zo dreigt ook voor de Eempolders een toekomst, waarin het vertrouwde gezicht van dit open polderland wel eens totaal veranderd zou kunnen worden. Zo zijn er al plannen voor meer bebouwing in de polder, waterpeilverlaging, etc. Het zou mij te ver voeren om hier nader op in te gaan. Ik wil er echter op wijzen dat er een vereniging ‘Vrienden van Eemland’ (voorheen Werkgroep Ontwikkeling Eemland) bestaat, die zich actief met deze problemen bezig houdt. Eind vorig jaar is door de VWG aan deze vereniging toegezegd regelmatig tellingen in de Eempolders ten westen van de Eem te houden, om een indruk te krijgen van het belang van dit gebied voor de vogels. Hiertoe worden éénmaal in de veertien dagen door twee ploegen in dit gebied alle vogelsoorten geteld. Eén ploeg neemt het deel ten noorden van de Eemnesservaart voor zijn rekening, de tweede ploeg het zuidelijk deel.