In de algemene ledenvergadering van 29 maart 1973 werden nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. De statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 juli 1973, nr. 50, waardoor onze vereniging is erkend in de zin van de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) en dus rechtspersoonlijkheid bezit.