Op 15 en 16 januari werd voor de tweede maal een Waterhoentelling gehouden om gegevens te verkrijgen emtrent het voorkomen van het Waterhoen in de wintermaanden in het Gooi en omstreken. Het verslag van deze telling verscheen in “De Korhaan” van maart 1973. Besloten werd in 1974 de Waterhoentelling te continueren. Op 18 februari werd, evenals in 1972, een roofvogeltelling gehouden in de polders langs de randmeren tussen Muiden en Kampen, in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in de Noord Oost Polder. Het verslag van deze telling werd geplaatst in “De Korhaan” van mei/juni 1973.