Het verkrijgen var. de jaarverslagen was ook nu weer het grootste probleem. Er moeten nog enkele verslagen van 1972 ingeleverd worden. Het verslag van 1971 verscheen en werd aan alle belangstellende instanties en particulieren toegezonden (ruil met eigen verslag).