Er werd dit jaar 5 maal vergaderd, n.l. op 10-1, 27-3, 15-5, 9-10, en 11-12. Het geplande schema “een bijeenkomst om de 2 maanden” bleek in verband met de vacantiespreiding niet haalbaar.