Op deze laatste ledenavond van dit seizoen houdt ons lid Dr.P.L.Ploeger een causerie over het onderwerp DE GIERZWALUW Dr. Ploeger zal hierbij onder meer ingaan op zijn onderzoek met betrekking tot deze,vrij gemakkelijk herkenbare, vogelsoort en de hieromtrent bestaande literatuur.