Door Contact Natuurbescherming Noord-Holland is in april 1973 in nauw overleg met Natuurmonumenten, de Stichting Natuur en Milieu en het Staatsbosbeheer aan het provinciaal bestuur van Noord-Holland het verzoek gericht om het verbranden van riet en ruigte in de vogelbroedtijd aan regels te onderwerpen. Nog dezelfde maand hebben Gedeputeerde staten alle besturen van gemeenten en waterschappen in Noord-Holland dringend verzocht het afbranden van rietkragen en rietvelden te beperken tot de periode van 1 oktober tot 1 maart.