Bij beschikking van de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk van 21 februari 1974, NBOR/S-13092 zijn de z.g.n, Zanddijk en de ten zuiden daarvan gelegen weidegronden tot aan de Oosterdijk aangewezen als beschermd natuurmonume ; in de zin van de natuurbeschermingswet. Uit de bij deze beschikking behorende toelichting nemen wij het volgende over: “De Gooikust bij Naarden is een gedeelte van de oude Zuiderzeekust tussen Fort Ronduit, de noordelijkste fortificatie van de vesting Naarden, en de uitspanning Oud-Valkeveen,