De penningmeesteresse verzoekt die leden, die tot nu toe, nog niet zijn overgegaan tot voldoening van de contributie over het jaar 1974, alsmede het abonnementsgeld op het Vogeljaar voor 1974, alsnog hiertoe over te gaan. Gebruikt u hiervoor a.u.b. de in de vorige Korhaan bijgesloten acceptgirokaart. Hierop staan de gegevens, die benodigd zijn voor een goede verwerking van de binnengekomen bedragen.