Een jaarlijks vast punt van het programma van de subgroep Avifauna, is de waterhoentelling. Deze werd dit jaar uitgevoerd op 19 en 20 januari.