De lente is al in volle gang en dat betekent werk aan de winkel voor vele vogelwerkgroepleden. Dat velen toch nog de tijd hebben gevonden om excursieverslagen en vogelwetenswaardigheden op papier te zetten, is dan ook beslist een compliment waard. De heer J.Harder en B.van Poelgeest vragen in dit nummer uw aandacht voor het Atlas-project, een groots project, waaraan ieder zijn steentje kan bijdragen.