Bij gebreke van een voorzitter staat de vergadering onder leiding van de secretaris. Deze verwelkomt de opgekomen leden en geeft een kort overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar. Het aantal leden handhaaft zich op het gewone peil. Veel dank is de VWG veschuldigd aan de docenten van de vogelcursus, omdat telkens weer blijkt dat de nieuwe aanwinst hoofdzakelijk afkomstig is van de vogelcursussen.