In 1972 startte de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland ( SOVON ) het atlasproject in Nederland. De bedoeling hiervan is or in heel Nederland de verspreiding van broedvogels na te gaan. Daartoe is Nederland verdeeld in blokken van 5x5 km., waarbinnen het al dan niet voorkomen van de Nederlandse broedvogelsoorten nagegaan moet worden.