Het verslag van een korte excursie – zondag 28 april van 10.30 tot 12.00 uur – wil ik u niet onthouden. Direct na het verlaten van Midsland slaan we bij het Strieper Kerkhof het fietspad in, richting Striep, Het eerste wat we zien en horen is een aantal Kneutjes in de Zwarte elzen langs de slootkanten, De elzen zijn hier nog bijna winters: de bladeren zijn nog maar net uit de knop en nog klein. Op en on een oude mesthoop scharrelen wat Ringmussen x uiid. Ia de hier hoog gelegen graslanen treffen we wat Kieviten en Scholeksters aan en op het eerste kruispunt van pad en weg naar Striep, hebben we binnen een straal van 10 meter een paartje Scholeksters, een fouragerende Grutto, een Tureluur op een paal en een zingend opstijgende Veldleeuwerik, Op de dijk gekomen zoeken we snel met de kijker de Strieper Polder en de oostelijk daarvan gelegen heuvel af. Het is opkomend water, maar nog te ver voor hoog water, zodat de polder veel overtijende vogels kan herbergen.