Van P.v.d.Poel ontving ik onlangs gegevens over braakresten van een Boomvalk (Falco subbuteo). De Boomvalk had op een afgebrand stuk van de Westerheide gezeten (juni 1973), vloog bij nadering op, ging iets verderop weer zitten en kon hier enkele minuten worden geobserveerd. Tijdens deze observatie maakte de vogel brakende bewegingen. De braakresten werden verzameld en bleken veertien vochtige steentjes en enkele veerfragmenten te bevatten.