Vogelbescherming toen, nu en in de toekomst – Een gesprek met vogelwachter P.Duyfs – De international Council for birds Preservation – Ontstaan en werkwijze van fret Nationaal Comité Wintervoedering – De Ackerdijkse Plassen – Gevoelige vogelsoorten – Vogelbescherming en Natuurbeheer – Natuurbehoud eist bundeling van krachten – Friese Vogelbescherming – Weidevogelstrategie- Meer milieu-dynamiek voor watervogel- dringend gewenst-Vogelbescherming en jacht – Het kweken van vinken in gevangenschap – Stootvogelbescherming in het licht van de energiecrisis – Over de stand van enkele voor Nederland karakteristieke broedvogels – Revalidatie van stootvogels – Kerkuilen, wel en wee – Wilde Ganzen in Nederland – Het gevecht om het behoud van de Dollard – De betekenis van wadgebieden als vogelpleisterplaats – Succesvolle bescherming van de broedplaatsen van de Eidereend, Zilvermeeuw en Bergeend op Vlieland – De eendekooien mogen niet verdwijnen – Vogelstand en weersgesteldheid – De betekenis van de zoölogische musea voor de vogelbescherming – Vogels ringen ten dienste van de vogelbescherming – Vogelfotografie in dienst van vogelbescherming – De wettelijke bescherming van vogels – Controleurs Vogelwet 1936, bijzondere opsporingsambtenaren – Leeftijdsbepalingen bij de Boerenzwaluw.