In dit boek, geschreven door P.Boer, J.R.M.Kattens en K.v.d.Vlies en uitgegeven door de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier, vind men een uitvoerige informatie over de op één na talrijkste vogelsoort van ons land. Gedurende een drietal jaren hebben een groot aantal personen gegevens over de Meerkoet verzameld betreffende de gedragingen, terreinkeus, voedsel, schade aan landbouwgewassen alsmede over de jacht, jachtmethoden en afschot van deze soort, zowel in Nederland als in het buitenland.