De heer P.v.d.Poel heeft te kennen gegeven dat hij door persoonlijke omstandigheden niet moer in staat is het secretariaat van de subgroep avifauna waar te nemen en dat hij in verband daarmee zijn bestuurslidmaatschap wil beëindigen. Wij zeggen de heer van der Poel dank voor het werk dat hij in beide bovengenoemde functies voor de VWG heeft verricht.