Het Vogeljaar, jg. 22 nr. 5; Eerste duidelijke veldwaarnemingen over toepassing van het zonnekompas door nachttrekkers – Nog eens: de Kleine rietgans – Revalidatie van inbeslaggenonen stootvogels – Resultaten van een aantal Waterhoentellingen – De Velduil in zijn winterbiotoop – Zeg mij wie uw vrienden zijn – De status van de Rode patrijs – Boekbesprekingen-Veldwaarneaingen. Vanellus. Maandbl. Bond van Friese Vogelwachten, jg. 27 nr. 10; De achteruitgang van zangvogels – De Blauwe reiger op de Oude Begraafplaats te Leeuwarden in 1974 – Agressieve Ransuilen – Waarnemingen.