Zoals elders in de Korhaan te lezen valt heb ik mijn taak van hestkasten-man nu definitief aan de kant moeten schuiven. Aan het maken van eindverslagen ben ik niet toegekonen. Wel heb ik diverse bestuursvergaderingen bijgewoond en contact gelegd met de nieuwe nestkasten-man bij het Gooisch Natuurreservaat. Het uitkijken naar een opvolger heeft niets uitgehaald zodat de subgroep momenteel onbemand is. Het nestkaartensysteem breidde zich aanzienlijk uit (i.h.z. dank aan E.R. Osieck en B. v. Poelgeest); we bezitten nu ongeveer een 1500 ingevulde kaarten.