Leden die zich hiervoor wensen in te zetten kunnen zich voor nadere informatie wenden tot L.F. Rijnja, KPC de Razelstraat 9, Bussum, tel. 02159-18721. Tevens doet zij een beroep op de leden die enige tijd willen vrijmaken voor het -eens per twee maanden- op stencil typen van de binnengekomen copy.