Sinds de nestkasten in de Vogelwerkgroep werden geïntroduceerd, zijn door enkele mensen grote aantallen gegevens uit de jaren 1960 – 1971 op nestkaarten gezet. Dit zijn zowel gegevens uit de archieven van het Göoisch Natuurreservaat en het Gooisch Nestkast Onderzoek als gegevens uit notitieboekjes. Hierdoor heeft het archief niet alleen betrekking op de laatste jaren, maar gaat terug tot 1960. Dit maakt het mogelijk voor enkele soorten de resultaten over een lange reeks van jaren te vergelijken.