Leden, die het Vogeljaar via onze Vogelwerkgroep ontvangen, worden erop attent gemaakt, dat per 1 januari 1976 de abonnementsprijs voor het Vogeljaar via de Vogelwerkgroep zal worden verhoogd van ƒ 9,— tot ƒ 10,— per jaar. De leden, die het abonnement NIET wensen te continueren, worden verzocht dit vóór 1 oktober aanstaande te melden bij de secretaris.