Terwijl wij zaterdagavond 17 mei 1975 om ca. 19.45 uur de grote plas van het. Wasmeer aftuurden naar de Witwangstern (zie elders in dit blad), ontdekten W.J.R. de Wijs en ondergetekende 2 Dwergmeeuwen (Larus Minutus). Het betrof een adulte en een juveniele vogel. Beide fourageerden ijverig temidden der enkele honderden Kokmeeuwen.