Door een misverstand is boven de eerste pagina van het vorige nummer van de Korhaan de volgende tekst weggevallen: jaargang 9 no. 4, juni/juli 1975. U gelieve dit met de pen aan te brengen.