Op 21 december 1974, terugkerend van onze vogeltelling langs de Gooimeerkust, zagen wij drie Goudvinken (twee prachtige mannetjes en een wijfje), fouragerend in een meidoornboom. Vrij langzaam knipten zij knoppen af, die zij daarna inslikten. De Goudvink eet plantaardig voedsel: zaden en knoppen van naaldbomen; bloem- en bladknoppen van loofbomen, waarbij die van berken, wilgen en vruchtbomen de voorkeur genieten. Van berken en elzen eet hij ook de zaden. Voorts heeft deze soort een voorkeur voor de zaden van distels en andere komposieten (bijvoorbeeld melkdistel, paardebloem). De zaden worden alleen van de bloemkorfjes maar vooral ook van de grond opgepikt.