Als de stalmeester van de koningin tijdens de jacht door een wild zwijn wordt aangevallen en verwond omdat het zich niet zó maar laat neerschieten haalt dit de voorpagina’s van de kranten. De gewonde brigade-generaal b.d. slaagt na minuten het dier neer te schieten. Dat er op de trek in de zuidelijke landen, met name Italië, vele miljoenen trekvogels worden neergehaald schijnt echter minder belangrijk te zijn dan een wild zwijn die zijn hachje tracht te redden.......