Tot onze grote spijt heeft de heer J. Klein gemeend het bestuur te moeten verlaten. Naar zijn zeggen was het voor hem niet meer mogelijk in voorkomende gevallen uiting te geven aan het standpunt van de vereniging, daar er volgens hem geen voldoende vertrouwensrelatie meer aanwezig was tussen hem en de voorzitter. Hoewel de heer Klein reeds eerder te kennen had gegeven het bestuur te willen verlaten, betreuren wij het ten zeerste dat hij dit nu tussentijds heeft gedaan.