In 1974 hebben wij een gedeelte van het Spanderswoud tussen Hilversum en Bussum op broedvogels geïnventariseerd. Het betreft hier het gebied dat ten noorden wordt begrensd door de Spanderslaan, ten westen door het Ankeveense Pad, ten zuiden door de Bachlaan en ten oosten door de Bussumergrintweg. Op de hieronder vermelde dagen werden de waargenomen vogels (ook zang en roep) op de kaart van het bewuste terrein vastgelegd: 24, 31 maart, 7, 20 en 28 april, 26 mei en 30 juni. Bovendien werden gedeelten van het terrein vele malen ’s avonds vóór het donker-worden bezocht.