Aangezien ik het voornemen heb een overzicht samen te stellen van het voorkomen van de Geoorde fuut in het Gooi en omstreken (tussen Eem en Vecht) vraag ik u vriendelijk om uw gegevens beschikbaar te stellen. Van belang zijn ALLE waarnemingen, zowel binnen als buiten het broedseizoen, vanaf de oudst bekende tot heden. Wilt u indien mogelijk zoveel mogelijk bijzonderheden vermelden ?