Er zijn de laatste periode weinig veranderingen in de vogelstand waargenomen binnen ons telgebied. Wij hebben daarom besloten – mede door tekort aan tellers – de tellingen terug te brengen tot eens per maand. Sinds september vinden eveneens maandelijkse tellingen plaats van het gehele IJsselmeergebjed. Wij hebben ons met de subgroep bij deze tellingen aangesloten.