Vogels baden graag, zelfs hoenderachtigen en ook mussen en Winterkoninkjes kunnen uren in het zonnetje zitten in een kuiltje in het mulle zand. Ze raken dan heel wat luizen en mijten kwijt, vooral als we wat derrispoeder over het zand strooien. Andere vogels, zoals duiven, Merels, mezen, Roodborstjes, Spreeuwen, Zanglijsters en ook mussen baden graag in water, dat niet dieper mag zijn dan 10 centimeter, bijvoorbeeld aan de vlakke of glooiende oever van een vijver of op een plat dak. We zagen een leeuwerik een bad nemen bij een drukke overweg in een plas tussen de wachtende auto’s. Vogels baden vaak als het zachtjes begint te regenen.