Analoog met de novembertellingen van waterwild wordt er ook in midden januari waterwild geteld in de meest belangrijke gebieden van Europa. Hier volgen dan weer de resultaten van de tellingen in het Gooi en de noordelijke Vechtstreek.