’s Morgensvroeg om 7.30 uur vertrokken we met zo’n twaalf man, waaronder enkele gerenommeerde vogelkenners, o.l.v. Sytze Poelstra vanaf het begin van de Huizen “pier” voor – naar wat later bleek – een wandeling van ruim 4 uren (!) langs de Gooimeerkust. Allereerst zochten we met behulp van onze veldkijkers het regelmatig zeer interessante slikgebied tussen de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie en de havenpier af; op enige Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren, Waterhoenen, Blauwe Reigers, Kok- en Stormmeeuwen na, was het er die ochtend nogal rustig. Daar er op die dag de waterwildtelling gehouden werd, waren we vaak druk bezig met het tellen van eenden, Kleine Zwanen en ander waterwild. Er vlogen wat Grauwe Ganzen, Kleine Zwanen en 2 Wulpen over. Ter hoogte van de “Kompasroos”, zagen we allen zeer duidelijk de Zwarte Roodstaart, waarvan ondergetekende kon vertellen dat de Zwarte Roodstaart dit jaar hier met succes (4 jongen) gebroed had. Hele interessante vogels om te observeren !!!