Van de organisatie Wintervoedering en Revalidatie Gooi- en Vechtland ontvingen wij het jaar verslag. Omdat wij niet over voldoende ruimte beschikken in dit nummer om dit verslag in zijn geheel over te nemen, hebben wij gemeend u de belangrijkste onderdelen van dit jaarverslag niet te moeten onthouden. In de winter van 1974-1975 hoefde de organisatie buiten niet te voederen, doch waren steeds paraat. Er bleef een enorme toeloop van slachtoffers, waaronder een aantal Bosuilen, Ransuilen en Steenuilen, die in het asyl van de heer M. Waaijer werden verzorgd.(Oude Kerkweg 25, Laren) In de tuin van dit revalidatiecentrum wordt hard gewerkt aan uitbreiding. Het afgelopen jaar werden ongeveer 200 vogels in vrijheid gesteld.