In het vorige nummer van de Korhaan, 9de jrg., nr. 5 doen de heren Rijven, Van Swelm en Moolenbeek weer eens een felle uitval aan het adres van de Nederlandse jagers. In hun betoog staan echter vele grove onwaarheden en valse beschuldigingen, zodat het niet meer dan billijk is om hierbij een en ander recht te zetten. Allereerst is het absurd om iedereen, die een geweer hanteert, over één kam te scheren. De toestanden, zoals die in landen als Italië voorkomen en die men terecht kan bestempelen als vogelmoord, komen in Nederland niet voor.